mazgytė

mazgytė
mazgỹtė sf. (2) 1. Klvr, Šn audeklo galas ar juosta su virvutėmis pradedamo ar baigiamo austi audeklo apmatams priraišioti: Apmetė, primazgė prie mazgỹtės ir pradėjo austi Rs. Ar įdėjai jau mazgỹtę ir galus ar užmazgei? Alk. Jau velenas giedruoja, jau reiks mazgỹtės Slv. Jau baigiu aust, duok mazgytę – prikabinsiu gijas Skr. Įriesk mazgỹtę į stakles Šk. 2. Lazdelė, apie kurią rišasi mazgai apmatų, pradedant austi, vadinas mazgỹtė J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • mazgytė — mazgỹtė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • drobė — sf. (1), drõbė (2) 1. SD124, R dvinytas lininių ar medvilninių su lininiais siūlų audeklas: Bovelninė drobė gražesnė už lininę Kp. Stora drobė kaip pakulnis Ėr. Kilta (stora) drobė K. Drobė kaip luobas (kieta) Ds. Graži drõbė kap ledas! Rdm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mazgyta — sf. MitII128 = mazgytė 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mazgytinė — sf. (1) Kp žr. mazgytė 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mazgytuvė — sf. (1), mazgytùvė (2) Gdr, Ūd, Km; R, B, MŽ, [K] žr. mazgytė: 1. Pritaisyk mazgytuvę prie apatinio veleno Pnm. Per trumpa mazgytuvė – nesieks velenuko Rdm. Pririšk audeklą prie mazgytuvės, ir pradėsim austi Žl. Mazgytuvė visai jau suplyšo –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mezgytinė — sf. (1) žr. mazgytė 1: Jau reiks dėt mezgytinę Pc …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paleistė — paleĩstė sf. (2) Vdk audeklo galas ar juosta su virvutėmis pradedamo ar baigiamo austi audeklo apmatams priraišioti, mazgytė: Jau apmatai baigiasi, reikia paleistę pririšti Rs. Pradedu austi, įsidėjau paleĩstę Erž. Be paleĩstės negal audimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palendra — 1 ×palendra (plg. l. palendra) sf. (1) 1. Grv kieta, išdirbta oda: Palendra netinka pakeltinei, greit trūksta Ktk. 2. Prnv žr. paleistė: Palendra yra drobė, prie katros primezga mazgytę pradedant austi J. Pririšk palendrą, reikia pradėt austi Čk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paseiloti — 2 paseiloti tr. 1. parišti nytis: Moterys paseilojo siūlus prie staklių Lzd. 2. pririšti mazgytę: Jau baigiam drobę austi, tuoj reikės paseiloti Ldvn. seiloti; paseiloti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pradelė — pradẽlė sf. (2), pradẽlės pl. (2) PnmA mazgytė: Be pradẽlės aust nepradėsi Pkn. | pl.: Išmesk pradelès, ir be jų jau audeklas laikysis Rmš. Šiandien jau išėmė pradeles Žž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”